trang chủ Tin tức Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2024

Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2024

Honda City là một trong những mẫu xe được xem là "trụ cột" của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Honda City 2024

Honda City 2024

Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh

 • Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 435 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 395 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 365 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 345 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 289 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 330 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 260 triệu đồng
 • Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 285 triệu đồng

Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Honda City 2024
Honda City RS 1.5 AT - 2024 568.000.000 568.000.000 568.000.000
Honda City 2023
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 568.000.000 568.000.000 568.000.000
Honda City L 1.5 AT - 2023 559.000.000 559.000.000 559.000.000
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Honda City RS 1.5 AT - 2023 525.000.000 559.000.000 575.000.000
Honda City G 1.5 AT - 2023 462.000.000 480.000.000 499.000.000
Honda City 2022
Honda City E 1.5 AT - 2022 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Honda City RS 1.5 AT - 2022 490.000.000 530.000.000 569.000.000
Honda City L 1.5 AT - 2022 475.000.000 492.000.000 515.000.000
Honda City G 1.5 AT - 2022 425.000.000 446.000.000 478.000.000
Honda City 2021
Honda City L 1.5 AT - 2021 480.000.000 486.000.000 489.000.000
Honda City RS 1.5 AT - 2021 479.000.000 500.000.000 595.000.000
Honda City G 1.5 AT - 2021 460.000.000 460.000.000 460.000.000
Honda City E 1.5 AT - 2021 445.000.000 445.000.000 445.000.000
Honda City 2020
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 595.000.000 687.000.000 779.000.000
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 538.000.000 538.000.000 538.000.000
Honda City 1.5TOP - 2020 435.000.000 455.000.000 469.000.000
Honda City 1.5 - 2020 430.000.000 434.000.000 438.000.000
Honda City 2019
Honda City 1.5 - 2019 395.000.000 412.000.000 425.000.000
Honda City 1.5TOP - 2019 395.000.000 437.000.000 465.000.000

(Theo bonbanh.com)